10. klasse på Stenhus Kostskole

 ”Vores fornemmeste opgave er, at ruste dig fagligt, socialt og personligt til uddannelsen efter grundskolen!” Skoleleder Knud e. Schack Madsen

 

  1. klasse på Stenhus Kostskole er for dig, som satser på:
  • faglig og personlig udvikling
  • ny og spændende viden
  • sjove og lærerige studieture

 

Hovedformålet med 10. klasse er, at eleverne gennem en fagligt orienteret undervisning i et trygt og ambitiøst læringsmiljø forberedes bedst muligt til en ungdomsuddannelse. Den enkelte elev får styrket sine arbejdsformer og tilgange til undervisning, og der arbejdes med, at eleven fastholder eller genopbygger lysten til at lære.

Eleverne kan forvente at møde yderst engagerede lærere, der tilrettelægger en spændende undervisning med udgangspunkt i stor indsigt i de faglige discipliner samt elevernes aktuelle niveau. Vi forventer ligeledes, at elever i 10. klasse på Stenhus Kostskole møder året med engagement og lyst til læring, og at eleverne aktivt og ansvarligt tager del i både klassens faglige udvikling og sociale fællesskab.

I løbet af skoleåret vil der være elevsamtaler, hvor klasselærer og elev taler om elevens faglige, sociale og personlige standpunkt og udfordringer og sammen sætter mål for elevens individuelle udvikling.

 

Årets gang i 10. klasse begynder med et intro-arrangement en af de første skoledage, hvor vi er sammen på skolen, i skoven og i nærmiljøet i øvrigt. Vi lærer hinanden at kende gennem teambuilding og sjove lege og slutter af med overnatning og lækkert morgenbord.

I løbet af efteråret kommer første studietur. De seneste år har turen gået til Kiev i Ukraine, New York, Malta m.fl. og alle ture danner grundlag for planlægningen af undervisningen i såvel sprogfagene som samfundsfag. På turene udbygges fællesskabet helt naturlig og eleverne vender hjem med nye sociale og personlige ”skills” og udvidet horisont og viden.

Senere på året vil der være udvekslingsbesøg fra Kiev i Ukraine, hvor eleverne bor privat hos hinanden og derved får kultur-erfaringer på helt personligt plan.

 

Valgfag

Der er mulighed for at vælge et antal valgfagstimer inden for tysk, fysik/kemi og ekstra engelsk.

For elever, der vælger tysk, vil der være udvekslingsbesøg med elever fra Oberrealschule Westercelle både her og i Tyskland.