El-løbehjul skader konditionen.

Der findes to meget forskellige typer løbehjul, og de har hver deres umiddelbare fordele. Det ene er den udgave, hvor man selv skal sparke sig frem og det andet er det elektrificerede løbehjul, hvor man fragtes frem ved hjælp af en elmotor.

 

Begge typer adskiller sig fra cyklerne ved at have meget små hjul og korte styr, hvilket bevirker, at de er noget sværere at styre end en cykel. De elektriske løbehjul er i øvrigt ikke tilladt for brugere under 15 år, og de skal overholde de almindelige færdselsregler for cykler. Ser man på hjemmesiden Rådet for sikker Trafik, vil man her kunne læse de særregler, der er for brugen af el-løbehjul.

 

Antallet af uheld med el-løbehjul er sammenlignet med antallet af uheld med cykler ca. 8 gange større, og brugen af det sikkerhedsudstyr der findes, er meget sparsom. Eksempelvis er der ikke mange der bruger cykelhjelm.

 

Så alt i alt er det en rigtig dårlig idé at udskifte det ”gammeldags” sparkeløbehjul med et el-løbehjul. Motion får man jo ikke det mindste af, når man lader sig fragte rundt af en elmotor.

 

Nu er der i øvrigt en lænestol på vej. Den er produceret af den kinesiske virksomhed Segway Ninebot, verdens førende producent af el-løbehjul. Lænestolen er formet som Arne Jacobsens berømte æg og kan køre med en fart på 40 kilometer i timen, hvilket er dobbelt så hurtigt, som de løbehjul vi møder på gaden i dag.

 

Men motionen udebliver og derfor synes jeg det er en dårlig ide´ at udvide vores transportmidler med yderligere eldrevne køretøjer, der ikke tilgodeser vores behov for motion.

 

Knud E. Schack Korsbjerg

Skoleleder, Stenhus Kostskole

Januar 2020

Et årti hvor der døde flere ved at tage selfies end af hajangreb er slut…..

Smartphonen tog magten i 2010´erne og fyldte vores lommer, samtidig med at den forandrede vores liv på godt og ondt. Heller ikke undervisningen i landets uddannelsesinstitutioner gik ram forbi.

En meget stor mængde af viden i bøger er blevet udskiftet med e-platforme, der har skrædder-syede forløb til snart sagt alle fag i grundskolen. Læringsstilen er skiftet radikalt fra enestudie, lektielæsning og daglig træning til skærmbrug og styrede forløb med indlagt læring.

Vores nye undervisningsminister Pernille Rosenkrantz Teil mener, at vi nu er nået så langt ud i brugen af digitale læremidler, at vi må sige stop. Når op mod 85 % af læremidlerne er digitale, og vi ved at en kombination af bøger og tekster på papir kombineret med e- platforme giver den bedste læring, må der ske ændringer.

Vi skal således, for at sikre en solid indlæring, sørge for en varieret undervisning med brug af varierede undervisningsmidler og læringsstile.

Ledelsen på Stenhus Kostskole er, helt i tråd med ministerens udmelding, enige i, at de digitale platforme skal bruges med omtanke.

På Stenhus Kostskole har vi som udgangspunkt et ønske om, at fordelingen bør være ligelig mellem brugen af analoge midler og digitale midler, for at sikre den nødvendige læring og udvikle en solid læseevne.

 

Knud E. Schack Korsbjerg

Skoleleder, Stenhus Kostskole

Januar 2020