Hvad kan vi tilbyde

I fællesskab vil vi give den enkelte elev et solidt fundament af viden, hvor værdier som ansvar, konsekvens, gensidig respekt, åbenhed og glæde er en vigtig del af hverdagen.

Trivsel er et af vores vigtigste succeskriterier, og vi arbejder målrettet på, at skabe et familiært miljø mellem eleverne, og mellem eleven og den voksne. Kostafdelingen skal desuden fungere som kostelevernes trygge ”base”, hvor eleven bliver mødt af voksne som lytter og forstår, men samtidig tilbyder den enkelte elev en struktureret hverdag i god faste rammer.