Kapitler til skolens selvevaluering

KAPITEL 1: SKOLENS PROFIL

2016/17

2013/14

KAPITEL 2: ELEVENS FAGLIGE STANDPUNKT OG GENERELLE UDBYTTE AF UNDERVISNINGEN

2014/15

KAPITEL 3: UNDERVISNINGENS MÅL, TILRETTELÆGGELSE OG GENNEMFØRELSE.

2015/16

KAPITEL 4: ELEVENS ALSIDIGE PERSONLIGE UDVIKLING

2015/16

KAPITEL 5: FRIHED OG FOLKESTYRE

2013/14

KAPITEL 6: TILBUD OM UNDERVISNING I 10. KLASSE

2015/16

KAPITEL 7: SPECIALUNDERVISNING

2013/14

KAPITEL 8: DANSK SOM ANDETSPROG

2015/16

2013/14

KAPITEL 9: ELEVENS VIDERE FORLØB I UDDANNELSESSYSTEMET

2013/14

KAPITEL 10: SKOLELEDELSENS KVALITETSSIKRING OG – UDVIKLING AF UNDERVISNING

2014/15

KAPITEL 11: SAMLET VURDERING OG HANDLEPLAN

2016/17
2015/16