Kostafdelingen

Velkommen til Kostafdelingen på Stenhus Kostskole!

Vi optager elever fra 6.-10. klasse. Gymnasieelever optaget på STX, Pre-IB, IB, HHX, HTX har ligeledes mulighed for at bo på kostafdelingen.

Vi optager elever som kan følge almindelig undervisning, men for elever med faglige udfordringer vil der i en periode være mulighed for, i samarbejde med dagskole, at tilbyde ekstra støtte/lektiehjælp.

Hvem er vores elever
Vores elever kommer med meget forskellige baggrunde, nogle kommer fordi de trænger til et skoleskifte, andre har valgt kostskole for at bo sammen med andre unge, og andre er her fordi de spiller fodbold, badminton eller basketball og er optaget på dagskolens Sportsakademi eller Sportscollege som findes på gymnasiet, som giver mulighed for at dyrke sport på eliteplan, evt. med støtte fra Team Danmark.
Vi har også elever, som sammen med deres forældre har været bosiddende i udlandet, hvor forældrene vælger at sende børnene til Danmark for at fortsætte skolegangen i det danske skolesystem.