Mål for skoledelen

Stenhus Kostskoles mål er at tilbyde kosteleven et skoleforløb, som fører dem frem til folkeskolens afgangsprøve.

Eleverne går i samme klasse som dagskoleeleverne, og vil blive tilbudt almindelig undervisning.
Eleverne med specielle behov vil i en periode kunne tilbydes differentierende undervisning.

Vi vil i samarbejde med eleven:

– Tilbyde en grundlæggende skolegang
– Give eleven lysten til fortsat læring
– Give eleven øget selvværd og ansvarsfølelse
– Udvikle elevens faglige, sociale og personlige kompetencer