Medarbejdere

Anna Katrine Kimer Jørgensen (AJ)
Anna Katrine Kimer Jørgensen (AJ)
Samfundsfag, dansk, idræt.
Ann-Kathrine Fjord Kristensen (AK)
Ann-Kathrine Fjord Kristensen (AK)
Dansk, engelsk
Anne Korsgaard Nielsen (ANK)
Anne Korsgaard Nielsen (ANK)
Matematik, fysik/kemi
Anne Mette Lehmann Hansen (AM)
Anne Mette Lehmann Hansen (AM)
Dansk, engelsk, ressourcecenter
Christian Lamhauge Holst (CL)
Christian Lamhauge Holst (CL)
Dansk
Christina Malmberg (CM)
Christina Malmberg (CM)
Kostafdelingen
Dennis Stoltz Edelslund (XDE)
Dennis Stoltz Edelslund (XDE)
Dansk
Dominique Adamsen (DA)
Dominique Adamsen (DA)
Biologi, fysik/kemi, science, billedkunst
Eva Florentin (EF)
Eva Florentin (EF)
Matematik, historie, religion, fysik/kemi, billedkunst
Fatma Kayhan (FK)
Fatma Kayhan (FK)
Dansk, tysk, ressourcecenter
Franziska Reimnitz (FR)
Franziska Reimnitz (FR)
Tysk, engelsk
Gert Palsgård (GP)
Gert Palsgård (GP)
Historie, geografi, idræt, ressourcecenter
Gitte Marie Duus (GD)
Gitte Marie Duus (GD)
Tysk, engelsk
Hanne Egelund (HE)
Hanne Egelund (HE)
Dansk, engelsk, tysk, AKT
Hanne Legéne (HL)
Hanne Legéne (HL)
Biologi, matematik
Hanne Vester (HV)
Hanne Vester (HV)
Sekretær
Heidi Stielund (HS)
Heidi Stielund (HS)
Samfundsfag, dansk
Helle Kold Thomsen (HK)
Helle Kold Thomsen (HK)
Køkken
Henrik Tafdrup-Johansen (HT)
Henrik Tafdrup-Johansen (HT)
Fysik/kemi, matematik, lektiecafe
Jack Broe-Larsen (JL)
Jack Broe-Larsen (JL)
Kostafdelingen
Jannie Bækgaard Olsen (JBO)
Jannie Bækgaard Olsen (JBO)
Pædagogisk afdelingsleder
Jasmin Sun (JS)
Jasmin Sun (JS)
Kinesisk
Jeanette Hertz Arildsen (JP)
Jeanette Hertz Arildsen (JP)
Køkken
Jeffrey Fawme Jensen (JJ)
Jeffrey Fawme Jensen (JJ)
Idræt, matematik, samfundsfag
Jesper Slott Larsen (JL)
Jesper Slott Larsen (JL)
Geografi, fysik/kemi, matematik
Julia Jensen (JU)
Julia Jensen (JU)
Kinesisk, billedkunst
Karen Winther (KW)
Karen Winther (KW)
Køkken
Karsten Frøstrup (KF)
Karsten Frøstrup (KF)
Samfundsfag, fysik/kemi, historie
Knud E. Schack
Knud E. Schack
Skoleleder
Leif Chr. Andersen (LCA)
Leif Chr. Andersen (LCA)
Pedel
Lene Lysbjerg (LL)
Lene Lysbjerg (LL)
Køkkenleder
Lene Olsen (LO)
Lene Olsen (LO)
Sekretær
Linette Søborg Mortensen
Linette Søborg Mortensen
Regnskabsmedarbejder
Lisbeth Nøhr (LN)
Lisbeth Nøhr (LN)
Kostafdelingen
Lone Friisbæk Jensen (LF)
Lone Friisbæk Jensen (LF)
Dansk, engelsk, idræt
Louise Göthammar (LG)
Louise Göthammar (LG)
Dansk, engelsk, idræt, samfundsfag
Mai-Britt Brandt (MB)
Mai-Britt Brandt (MB)
Projektkoordinator
Malene Eriksen (XMDE)
Malene Eriksen (XMDE)
Køkken
Marie Birkedal Christensen (MC)
Marie Birkedal Christensen (MC)
Dansk, idræt, ressourcecenter
Melissa Hamann
Melissa Hamann
Dansk, engelsk
Mette Kit Kinnerup (MK)
Mette Kit Kinnerup (MK)
Dansk, biologi, religion, ressourcecenter
Mette Munkholm (MU)
Mette Munkholm (MU)
Dansk, biologi, religion, ressourcecenter
Mette Nielsen (MN)
Mette Nielsen (MN)
Køkken
Michael Stauning (MST)
Michael Stauning (MST)
Edb medarbejder
Mikkel Kvist
Mikkel Kvist
Vikar, fodbold
Morten Corell Hansen
Morten Corell Hansen
Dansk, idræt, historie
Nadia Schønning Labuz (NZ)
Nadia Schønning Labuz (NZ)
Dansk, historie, engelsk, samfundsfag, religion
Naja Jensen (NA)
Naja Jensen (NA)
Lektiecafé
Nanna Henriksen (NH)
Nanna Henriksen (NH)
Engelsk, samfundsfag, idræt
Nikolaj Nordfang (NN)
Nikolaj Nordfang (NN)
Kostmedarbejder
Nina Bang Haarsted
Nina Bang Haarsted
Dansk, svømning, turbo-matematik, matematik, ressourcecenter
Pernille Carlsson (PC)
Pernille Carlsson (PC)
Samfundsfag, historie, geografi, religion, idræt
Peter Haarsted (HÅ)
Peter Haarsted (HÅ)
Biologi, fysik/kemi, idræt
Peter Ørum (PØ)
Peter Ørum (PØ)
Pedel
Philip Lentz (PL)
Philip Lentz (PL)
Matematik, engelsk, idræt, lektiecafé
Samia Lindgaard (SA)
Samia Lindgaard (SA)
Ressourcecenter
Sarah Aabjerg Ladehoff (SL)
Sarah Aabjerg Ladehoff (SL)
Dansk, tysk
Steffan Götzke Jensen (SGJ)
Steffan Götzke Jensen (SGJ)
Matematik, tysk
Sune Leibrandt (SU)
Sune Leibrandt (SU)
Matematik, geografi, idræt, svømning
Thilde Hjerl Hansen (TH)
Thilde Hjerl Hansen (TH)
Tysk
Thomas Bergmann Piil (TP)
Thomas Bergmann Piil (TP)
Matematik, geografi, biologi, idræt
Tonny Mortensen (TM)
Tonny Mortensen (TM)
Engelsk, samfundsfag
Torsten Rudd (TO)
Torsten Rudd (TO)
Biologi, biologi, fysik, geografi
Troels Øllgaard Bentzen (TB)
Troels Øllgaard Bentzen (TB)
Matematik, biologi, idræt
Vinni Mouritsen (VM)
Vinni Mouritsen (VM)
Viceskoleleder
Winnie Schøndorff (WI)
Winnie Schøndorff (WI)
Matematik, geografi, lektiecafé