Profil

Hvem er vi?
Stenhus Kostskole er en privatskole med fokus på solid faglig undervisning og dermed forberedelse til ungdomsuddannelserne. Skolen er beliggende i den vestlige del af Holbæk ved siden af Stenhus Gymnasium med flotte, grønne udenomsarealer med god plads til sport, leg og andre undervisningsaktiviteter. Busser fra både omegn og stationen standser lige ved skolen og toget mod Nykøbing Sj. standser også ved Stenhusvej.

På Stenhus Kostskole går ca. 600 elever, fordelt fra 5. til 10. klasse.

På selve Kostafdelingen bor der ca. 20 grundskoleelever, og de er i skoletiden elever i en af vore i alt 27 klasser. Derudover har vi ca. 20 elever fra Stenhus Gymnasium boende, der samtidig med almindelig skolegang i gymnasiet ligeledes får mulighed for at udøve deres elitesport.

Årgang Antal klasser
   
5. 4
6. 4
7. 5
8. 6
9. 6
10. 3
   

 

Stenhus Kostskoles værdigrundlag
Målet for Stenhus Kostskole er at udvikle et højt fagligt og dannelsesmæssigt niveau. Derfor står der i vores vision, at vi vil udvikle eleverne til at blive fagligt stærke og reflekterende unge mennesker. Vi vil give den enkelte elev et solidt fundament af viden, hvor værdier som ansvar, konsekvens, gensidig respekt, åbenhed og glæde er en vigtig del af hverdagen. Og endelig at vi vil skabe en sammenhæng mellem indlæring, krop og sund mad.

Skolen tilbyder folkeskolens prøver i 9. klasse, og følger de af Undervisningsministeriets udmeldte mål i forhold til undervisningsplaner.

Skolen har valgt at anvende selvevaluering som det lokale tilsyn, se mere under punktet Selvevaluering.

Samarbejdet med den enkelte elevs forældre har en høj prioritet og forældre inddrages i videst mulige omfang i arbejdet med eleven.

På skolen modtager alle i 5. og 6. klasse obligatorisk undervisning i kinesisk sprog og kultur. Fra 7. klasse kan man fortsætte med kinesisk valghold og Stenhus Gymnasium tilbyder også kinesisk både for nybegyndere og fortsættere.

Valgholdet i 9. klasse tager på studietur til Kina med privat indkvartering nogle dage i enten Tjin Jin eller Shijiazhuang kombineret med hotelophold i Bejjing.

Bevægelse og sport er en væsentlig del af det at gå på Stenhus Kostskole. Lærerne bruger ofte Cooporative Learning strukturer i undervisningen for at eleverne skal have de optimale muligheder for at bevæge sig i forbindelse med undervisningen. På 5. klassetrin er der 4 idrætstimer om ugen, mens der er 2 timer i 6. til 9. klasse.

5. klasserne har svømning en gang om ugen den ene halvdel af skoleåret. Svømningen foregår i Holbæk Svømmehal, og eleverne møder ude i svømmehallen om morgenen og transporterer sig selv til skolen bagefter.

Uden mad og drikke…… Hver dag serverer personale fra kostskolens køkken sunde og nærende varme retter og sandwich i kantinen, der ligger nederst i ’Audeo’.

Der er mulighed for at få hjælp til lektierne de fire første dage i ugen fra kl. 13.00 til 15.15. I lektiecafeen i VOLO er to lærere klar til at hjælpe med lektierne i en rolig og tryg atmosfære, hvor der også bydes på et glas saftevand.

 

Cambridge Class
Stenhus Kostskole er Cambridge Associate Schools (CAS)

I 2015 blev Stenhus Kostskole certificeret til at måtte undervise i Cambridge fag, og vi lod den ene af vore fire nystartede 5. klasser blive ”Cambridge Class”.

Formålet med tiltaget er at give de elever, der har gode forudsætninger i faget engelsk, en mulighed for at få en internationalt anerkendt eksamen i udvalgte fag. Vi har valgt at lægge fra land med to fag, nemlig English as a Second Language og Science. Man underviser efter et fælles curriculum (IGCSE), som er ens i hele verden uanset om man går i skole i Singapore, Paris eller Holbæk. De ekstra engelsksprogede timer styrker både elevernes sproglige og faglige kompetencer – både mundtligt og skriftligt. Et IGCSE eksamensbevis kan bruges overalt i verden.

Vi arbejder henimod at kunne tilbyde en fuld IGCSE eksamen, der vil kunne give direkte adgang til IB på bl.a. Stenhus Gymnasium.

www.stenhus-gym.dk

 

Lektiecafèen
Lektiecaféen er som navnet siger et sted, hvor man kan lave lektier og få sig et glas saftevand. Man er også velkommen, hvis man bare vil sidde og læse i fred og ro, men Lektiecaféen er derudover ingen fritidsordning.

Der er altid to lærere med kompetencer i næsten alle fag i Lektiecaféen og elever fra alle klasse kan derfor få god hjælp. Eleverne kan arbejde alene og få hjælp, men der er også god plads til, at de f.eks. kan fortsætte et gruppearbejde fra skoledagen. Lektiecaféen har til huse i ”VOLO”, hvor 5. klasserne bor.

Åbningstiderne er mandag til torsdag fra kl. 13.00 til kl. 15.15.