Selvevaluering

Tidsplan for skolens selvevaluering

Stenhus Kostskole er pr. 1. august 2013 overgået til selvevaluering efter den af Undervisningsministeriet godkendte model, som Danmarks Privatskoleforening har udarbejdet.

Selvevalueringsmodellen er vores overordnede pædagogiske styringsredskab og alle nye pædagogiske tiltag skal kunne begrundes i modellen. Derved sikres, at der er en rød tråd gennem det pædagogiske arbejde og at skolens mål og visioner medtænkes heri.

Vi betragter arbejdet med selvevaluering som en løbende proces, hvor alle skolens aktører bliver involveret over tiden. I arbejdet er det væsentligt, at skolens mål og visioner medtænkes ud fra elevernes, forældrenes og lærernes individuelle synsvinkel og tilgang til de forskellige områder.

Fra august 2015 planlægges de fem årlige møder i Pædagogisk Råd i samarbejde med KO-gruppen, der er det koordinerende udvalg for arbejds- og udviklingsgrupper under selvevaluerings-”paraplyen”. Således bliver selvevaluering en naturlig og styrende del af vores pædagogiske møder, hvilket vil kvalificere arbejdet og sikrer at selvevalueringstanken er medtænkt i alle vore pædagogiske tiltag.

Af manualen fremgår status på de enkelte områder og resultatet af arbejdet indtil nu kan altid findes ved at klikke på et af kapilterne.

Juni, 2015

Vinni Mouritsen

 

Download manual i pdf her