Tilskud / Opholdsstøtte

Skolen disponerer ikke over fripladser, men der kan gennem skolen søges om opholdsstøtte (indkomstbestemt), gældende for et år ad gangen. Privatskolernes Fordelingssekretariat foretager fordelingen af statsmidlerne og skolen modtager besked tilbage omkring nytår. Såfremt man er berettiget til tilskud, vil beløbet blive resten af skoleåret.

Ansøgningsskema kan udskrives her, eller via Fordelingssekretariats hjemmeside.

Der vil via Skoleintra blive givet nærmere besked om ansøgningsfrist mv.
Skema til tilskud/friplads:

Download PDF her