Tilskud / Opholdsstøtte

Skolen disponerer ikke over fripladser, men der kan gennem skolen søges om statstilskud til nedsættelse af opholdsbetaling (indkomstbestemt), gældende for et år ad gangen. Privatskolernes Fordelingssekretariat foretager fordelingen af statsmidlerne, og skolen modtager besked tilbage omkring nytår, dernæst vil beløbet blive indregnet i betalingen for resten af skoleåret. Der gøres opmærksom på, at det er et forholdsvis lille beløb, man evt. kan modtage i tilskud.

Ansøgningsskema kan udskrives her, eller via Fordelingssekretariats hjemmeside.
Skema bedes returneret senest den 21. august 2019. Sendes via (link): Sikker upload.

Download PDF her:

På dansk

In English