Tilskud/friplads

Skolen disponerer ikke over fripladser, men der kan gennem skolen søges om statstilskud til ned-sættelse af skolepenge, gældende for et år ad gangen. Privatskolernes Fordelingssekretariat fore-tager fordelingen af statsmidlerne og skolen modtager besked tilbage omkring nytår. Såfremt man er berettiget til tilskud, vil beløbet blive modregnet i skolepengene for foråret. Der gøres opmærk-som på, at det er et forholdsvis lille beløb, man evt. kan modtage i tilskud.

Ansøgningsskema kan udskrives her, eller via Fordelingssekretariats hjemmeside.
Der vil via Skoleintra blive givet nærmere besked om ansøgningsfrist mv.

 

Skema til tilskud/friplads:

Download PDF her